Koffie Kunst

Coffee Art® is featured in the Netherland’s Simon Levelt magazine in an article called “Koffie Kunst”

2014-11-20-Simon-Levelt-Magazine-Koffie-Kunst

The article reads:

Angel Sarkela-Saur en Andrew Saur gaan een stapje verder in hun koffie kunst. Zoals schilders vroeger hun eigen verf maakten (van eierdooiers gemengd met pigmenten uit de natuur, zoals aarde, plantenextracten en gemalen steen) zo creëren zij hun eigen koffieverf. Zij gebruiken uitsluitend koffie als schildersmateriaal in tengenstelling tot de meeste kunstenaars die koffie gebruiken om te aquarelleren, maar daarbij potlood, inkt of krijt gebruiken om te tekenen. Het originele werk van het echtpaar Saur trekt wereldwijd aandacht. Coffeeart.com

For our English readers, the Koffie Kunst article translates to:

Angel Sarkela-Saur and Andrew Saur go one step further in their Coffee Art. As earlier painters made ​​their own paints (mixed egg yolks with pigments from nature, such as earth, plant extracts and crushed stone) as they create their own coffee paint. They use only coffee as painting materials unlike other artists who use coffee as watercolors, but while using pencil, ink or chalk to draw. Original work of the Saur couple attracts worldwide attention. Coffeeart.com

Special thanks to Judith Schilp and Simon Levelt for contacting the Coffee Artists™ and featuring them in this article.